Nyheder

<< <  Side 2 af 2

Jul 20, 2010
Skrevet af: admin
KMD har indgået en aftale om anvendelse af i-Term som terminologiværktøj.
Oct 20, 2009
Skrevet af: admin
Schultz Information har indgået en aftale om anvendelse af i-Term som terminologiværktøj.
i-Term
 

Forside

Videndeling over nettet med i-Term-suiten

i-Term er et nyskabende terminologistyrings- og videndelingsprogram, der gør det muligt at arkivere, strukturere og fremsøge viden om begreber – online!

En arbejdsplads vil altid anvende en bestemt terminologi inden for et fagområde. Denne terminologi er nøglen til virksomheden og dens produkter. Den skal være kendt af alle medarbejdere, for at intern kommunikation og informationssøgning kan glide ubesværet uden fejl og tidsspilde. Også kommunikationen udadtil bliver konsekvent og overbevisende, når alle bruger samme terminologi.

Men det kniber ofte med vidensdelingen! Jo større en virksomhed eller institution er, desto mere kostbar tid går tabt ved, at den samme information skal udbredes til forskellige mennesker. Tænk på, hvor meget tid der går med at sætte nye medarbejdere ind i organisationens arbejdsgange, og hvor lang tid det kan tage at forstå den terminologi, der benyttes på en ny arbejdsplads. Og hvad gør man, når medarbejderen, der ved alt om et kerneområde, går på pension eller finder et nyt job?

i-Term fastholder relevant information om virksomhedens kerneområder og giver med det samme hele virksomheden adgang til denne viden.

i-Term-suiten består af selve termbasen i-Term og tilvalgsmodulerne i-Model (et grafisk begrebsmodelleringsværktøj), i-View (et søgemodul der giver læseadgang til alle virksomhedens medarbejdere) samt i-Find (et enkelt søgeprogram til Windowsprogrammer).

 Prøv i-Term-suiten gratis i 3 måneder!

Kontakt DANTERM Technologies for at få en personlig adgangskode til i-Term demobasen.

Link til i-Term demoversion: demo.iterm.dk

Previous page: Contact  Next page: i-Term